Anlæggelse af nyt dahlia-bed

Jeg har efterhånden fået oparbejdet en beholdning på 60-70 dahlia-knolde. De fylder godt til i bedene, og det er heller ikke helt ligegyldigt i forhold til blomstringen, hvor meget sollys de får. Et godt sted er ofte køkkenhaven, hvor der typisk er åbent og sollyst. I tidligere år har jeg da også haft dahliaerne i forlængelse af højbedene i køkkenhaven, men i år havde jeg behov for at få et nyt og større bed. Et passende sted var langs bøgehækken i køkkenhaven. Bedet vender mod øst, men har også nogen sol om eftermiddagen.

De gamle dahlia-bede

I stedet for at grave græstørvene op på alle de 2 x 15 meter, som er det nye beds størrelse, valgte vi kun at grave tørvene væk, hvor dahlia-knoldene skulle sættes. Mellem hullerne til knoldene dækkede vi af med et godt lag aviser og her ovenpå lidt jord og græsafklip for, at aviserne ikke skulle forsvinde med vinden. Bedet er desuden kantet med en række fliser af typen 13 x 20 cm.

Det nye dahliabed dækkes med aviser

Blomstringen i det nye bed har været overdådig. Det varme vejr har betydet, at vi i perioder har måttet vande. Til gengæld har det også været begrænset med ukrudt. Græsset er blevet kvalt af aviserne. Flerårigt ukrudt har vi mest set i hullerne tæt på blomsterne, men på grund af det tørre vejr er ukrudtet ikke blevet så stort.

De røde dahliaer i fuldt flor i det nye bed

Efter den første frost i starten af november er dahlia-knoldene blevet gravet op. Vi har dækket bedet til med en blanding af græsafklip og blade. Nedenunder ligger stadigt de ikke helt formuldede aviser. Denne kombination har vi erfaring med, kan holde det meste ukrudt på afstand, indtil dahliaerne igen skal sættes til foråret. Afdækningsmaterialet vil så blive revet sammen og anvendt som nederste lag i de nye højbede, vi skal have etableret i løbet af foråret.

Klar til vinter